Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Mienie szkoły stanowi mienie Powiatu Zgierskiego.

W skład przedmiotowego mienia wchodzą:

  • Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Ozorkowie przy ulicy Romualda Traugutta nr 1, stanowiąca wg ewidencji gruntów działki o nr 96/4, 96/5, 97/1 o powierzchni 11593 m ², w obrębie 0 - 5, dla których prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1G/00060440/2
  • Budynek szkoły o powierzchni 2.600 m² i kubaturze 13.000 m³ o wartości 3 011 954,68 zł.
  • Grunty o wartości 122 893,65 zł.
  • Urządzenia techniczne i maszyny o wartości 24 086,21 zł.
  • Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu służące statutowej działalności: 660 445,02 zł.
  • Wartości niematerialne i prawne: 86 151,21 zł.
  • Zbiory biblioteczne o wartości 41 262,06 zł.

Stan na dzień 1 stycznia 2017r.

 

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-02-2017 - Edycja treści.

08-06-2015 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-12-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 305