Guziki

Status prawny

O szkole

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie został powołany na podstawie decyzji Kuratora Oświaty w Łodzi nr 8/96 z dnia 11 lipca 1996 r..

Organem prowadzącym

szkołę jest Powiat Zgierski, który sprawuje nadzór organizacyjny.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Podstawa prawna

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późniejszymi zmianami).

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie wchodzi:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego,
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum.

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-01-2018 - Edycja treści.

12-01-2018 - Edycja treści.

30-11-2017 - Edycja treści.

13-02-2017 - Edycja treści.

29-06-2016 - Edycja treści.

01-10-2015 - Edycja treści.

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-12-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 778