Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie prowadzone są następujące rejestry i ewidencje:

  • Rejestr wydanych świadectw szkolnych.
  • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
  • Księga uczniów.
  • Księga arkuszy ocen.
  • Rejestr wypadków pracowniczych.
  • Rejestr wypadków uczniowskich.
  • Księgi rachunkowe.
  • Rejestr zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
  • Rejestr skarg i wniosków.
  • Księga druków ścisłego zarachowania.

W szkole prowadzone jest archiwum akt uczniowskich, akt pracowniczych i akt finansowych. Archiwum szkolne obejmuje dokumentację od roku 1951. Istnieje rejestr archiwizowanych dokumentów.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 496