Guziki

Sposób załatwiania spraw

logo epuapNazwa sprawy:

  1. Nabór uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego na podbudowie gimnazjum.
  2. Nabór uczniów do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
  3. Wydanie duplikatu świadectwa lub zaświadczenia o ukończeniu szkoły.
  4. Praktyki studenckie.
  5. Wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.
  6. Wydanie zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły.
  7. Wydanie zaświadczenia Rp 7 – do celów emerytalnych.
  8. Uzyskiwanie zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW POZOSTAJĄCYCH WE WŁAŚCIWOŚCI JEDNOSTKI

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OZORKOWIE

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

20-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

03-12-2009 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 444